top of page

Wie zijn wij?

De Unie van de Belgische Filmpers (UBFP) is de vertegenwoordiger van de Internationale Federatie van Filmcritici (FIPRESCI, Fédération Internationale de la Presse Cinématographique / International Federation of Film Critics) in België. Zij is, sinds 2006, de voortzetting van de Beroepsbond van de Belgische Filmpers (BBF), die als feitelijke vereniging officieel op 1 mei 1925 in Brussel werd opgericht.

Onze nationale vzw verenigt critici, journalisten en fotografen, gespecialiseerd in film die in het hele land actief zijn en die nauwe banden met de bioscoopwereld in België hebben. Begin 2022 waren er welgeteld 127 leden.
Volgens artikel 5 van de statuten van de UBFP moeten de leden worden vergoed voor hun activiteit die erop gericht is informatie over film te bevorderen. Op basis van een dossier dat bij de vereniging wordt ingediend, wordt aan de leden jaarlijkse een perskaart overhandigd.

In artikel 2 worden als belangrijkste doelstellingen van de vereniging opgesomd:
- Het promoten van de zevende kunst in de media, zonder commerciële bedoelingen;
- De inachtneming van de professionele waardigheid ten overstaan van de leden collega’s;
- Het verstevigen van de vriendschap en de solidariteit tussen de leden collega’s;
- De bescherming van de rechten en professionele belangen van haar leden.

Bovendien en dit naar het voorbeeld van de FIPRESCI op internationaal vlak, organiseert de UBFP jury’s die een Prijs van de Kritiek toekennen op verschillende festivals in het land  (zie hieronder); meestal gebeurt dit voor nationale competities van korte films.
De UBFP kent jaarlijks, in januari, ter gelegenheid van het jaarlijks ledendiner, de Grote Prijs voor de beste film van het jaar en de Humanum prijs toe. De Humanum prijs bekroont een film die pleit voor het in harmonie leven van verschillende volkeren.

De vereniging wordt sedert november 2021 voorgezeten door Elli Mastorou. Djia Mambu is vicevoorzitter en penningmeester. Guido Convents is Nederlandstalig secretaris, Stanislas Ide Franstalig secretaris. Sedert 2012 worden de leden van de Raad van Bestuur om de twee jaar verkozen door de Algemene Vergadering.

De zetel van de UBFP is gevestigd in de Koningsstraat 310 in Brussel. Hier wordt half januari, de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden.

Leden RvB

Leden RvB

Vertegenwoordigde media

Vertegenwoordigde media
bottom of page