top of page

Gebruiksvoorwaarden

Door de website van de Unie van de Belgische Filmpers - Union de la Presse Cinématographique Belge (UPCB-UBFP) te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik onze site dan niet.

Site-inhoud

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en accuraat te houden, kunnen wij de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud niet garanderen. Gebruik van deze informatie is dan ook geheel op eigen risico.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's, logo's en grafische afbeeldingen, is het exclusieve eigendom van UPCB-UBFP of haar licentiegevers, en wordt beschermd door Belgische en internationale wetten op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom. U stemt ermee in de inhoud van deze site niet te reproduceren, distribueren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren of afgeleide werken te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UPCB-UBFP.

Gebruik van de site

U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving te gebruiken. U stemt ermee in deze site niet te gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de rechten van anderen of die hun gebruik en genot van deze site kan beperken of belemmeren.

Links naar sites van derden

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. UPCB-UBFP heeft geen controle over de inhoud van deze sites van derden en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud, nauwkeurigheid of werking ervan. Het opnemen van links naar deze sites van derden houdt geen goedkeuring van UPCB-UBFP in.

Beperking van aansprakelijkheid

UPCB-UBFP is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldschade die voortvloeit uit uw gebruik van deze site of enige inhoud die beschikbaar is op deze site.

Wijziging van de Voorwaarden

UPCB-UBFP behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze site worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via: belgianfilmpressunion [at] gmail.com

Laatst bijgewerkt: 19 februari 2024.

bottom of page