Terug naar Firefox 4

vers la version FR

PRESENTATIE VAN DE UBFP

De Unie van de Belgische Filmpers (UBFP) is de vertegenwoordiger van de Internationale Federatie van Film Critici (FIPRESCI) in België. Het is, sinds 2006, de voortzetting van de Beroepsbond van de Belgische Filmpers (BBF), feitelijke vereniging officieel op 1 mei 1925 te Brussel opgericht.

Onze nationale vereniging telt in 2015 103 filmjournalisten (van filmcritici tot fotografen, gespecialiseerd in film) die in het hele land actief zijn en die nauwe banden met de bioscoopwereld in België hebben.

Volgens artikel 2 van haar statuten zijn de belangrijkste
doelstellingen van de vereniging:
Het verspreiden in de media de zevende kunst buiten elke commerciële bedoeling ;
De inachtneming van de professionele waardigheid ten overstaande van de ledencollega’s ;
Het verstevigen van de vriendschap en de solidariteit tussen de leden collega’s ;
De bescherming van de rechten en professionele belangen van haar leden.

De leden, volgens het artikel 5, moeten worden vergoed voor hun activiteit die tot doel heeft het promoten van informatie over de filmwereld. Op basis van een dossier dat bij de vereniging wordt ingediend, wordt aan de leden jaarlijkse een perskaart overhandigd. Bovendien en dit naar het voorbeeld van de FIPRESCI op internationaal vlak, organiseert de UBFP jury’s die de Prijs van de Filmkritiek op verschillende festivals in het land toekennen (zie hieronder), meestal gebeurt dat voor nationale competities van korte films.
De UBFP reikt jaarlijks, in januari, ter gelegenheid van het jaarlijks leden diner, de Grote Prijs voor de beste film van het jaar en de Humanum Prijs uit. De Humanum Prijs wordt toegekend aan een film die een pleidooi is voor het in harmonie leven van de verschillende volkeren. Jaren geleden werd door de Raad van Bestuur van de Vereniging zelfs zijn "Film van de Maand" gekozen en bekend gemaakt.

De vereniging wordt voorgezeten door David Hainaut, die Stéphane Feffer in 2012 opvolgde. Sedert 2014 is Jack Mener (Revue du Cinéma Belge) onder-voorzitter. Filmhistoricus en journalist Guido Convents is de secretaris is Guido Convents (sedert 1992 jaarlijks verkozen). Thierry Zamparuti is de penningmeester. De overige leden zijn : Freddy Sartor hoofdredacteur van Filmmagie en . De tweetalige raad van bestuur bestaat uit zes leden. Sedert 2012 worden de leden van de raad van bestuur om de twee jaar door de Algemene vergadering verkozen.

De Zetel van de UBFP is gevestigd in de Koningsstraat 310 in Brussel. Hier wordt half januari, de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden.| Infos.